Loading...
İdare ve Vergi Hukuku2019-01-08T13:39:59+00:00
KRDN & Partners | Dava Takibi | İdare ve Vergi Hukuku

 

  • İdari para cezası ve idari yaptırım kararlarının iptali,
  • Tam yargı davaları,
  • İmar planının iptali davaları,
  • İhale iptali davaları,
  • Vergi avantajları ve vergi yükümlülüklerinin en aza indirilmesi konusunda danışmanlık,
  • Uzlaşma ve düzeltme görüşmelerinin yürütülmesi,
  • Ceza ihbarnamesi ve ödeme emri iptali davaları,
  • Vergi ziyaı ve kaçakçılık suçlarından davaların takibi.