Loading...
İş Hukuku & Sosyal Güvenlik Hukuku2019-01-08T13:00:34+00:00
KRDN & Partners | Dava Takibi | İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Şirket insan kaynakları birimleri ile koordineli çalışarak iş sözleşmesi ve özlük dosyası danışmanlığı yapılması ve şirket işçilik alacağı risklerinin en düşük seviyeye indirilmesi,
 • Şirket İK denetiminin hazırlanması ve uygulanması,
 • Üst yönetim iş sözleşmelerinin –gizlilik sözleşmesi- kurulması ve sona erdirilmesi,
 • Şirket özlük yönetim ve yeniden yapılandırma danışmanlığı,
 • Ücret / fazla mesai / izin alacağı ücreti,
 • Kıdem / ihbar tazminatı,
 • Kötü niyet tazminatı,
 • İşe iade talebi,
 • İş kazaları sonucu maddi-manevi tazminat,
 • Mobbing,
 • Rekabet / Gizlilik / Eğitim sözleşmeleri,
 • Toplu iş sözleşmeleri vs. kaynaklı davaların takibi.