Loading...
Sigorta Hukuku2019-01-08T13:08:21+00:00
KRDN & Partners | Dava Takibi | Sigorta Hukuku
 • Sigorta şirketlerine ve sigorta brokerliği şirketlerine sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, özel sigorta klozlarının hazırlanması ve benzeri konularda hukuki danışmanlık,
 • Doktorlara Karşı Açılan Tazminat ve Ceza Davalarının Takibi
 • Malpraktis Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi
 • Mesleki sorumluluk sigortalarına İlişkin Sigorta Şirketleri ile Görüşmelerin Yapılması
 • Acente kuruluş – kapanış süreç danışmanlığı,
 • Özel bilirkişi raporu tanzimi,
 • Aktüerya raporu tanzimi,
 • Acente haksız fesih ve portföy kaybı tazminatı,
 • Trafik kazasından kaynaklı maddi manevi tazminat,
 • Destekten yoksun kalma tazminat,
 • İş kazasından kaynaklı tazminat,
 • Araç değer kaybı tazminatı ve
 • Sigorta Tazminat ve Rücu davalarının takibi.